Klacht

Klachten - als er iets mis is met een artikel Als consument heb je het recht om gedurende een periode van 24 maanden te klagen. Dit betekent dat als het artikel een gebrek heeft en je tijdig klaagt, je het recht hebt om het artikel te laten repareren of vervangen. Als dit niet kan of niet binnen een redelijke periode kan gebeuren, kan je je geld terugkrijgen of een prijsvermindering krijgen, afhankelijk van de omstandigheden.

Een gebrek is bijvoorbeeld een gebrek aan fabricage of materialen of onjuiste informatie over het artikel. Maar gewone slijtage of schade aan het artikel veroorzaakt door jou, is geen gebrek. Als je een gebrek ontdekt, moet je "binnen een redelijke periode" een klacht indienen. We raden aan om zo snel mogelijk te klagen, vooral als de schade is veroorzaakt door transport.

Als je binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek klaagt, is dit echter nog steeds een redelijke periode. Als de klacht gegrond is, vergoeden we redelijke en noodzakelijke verzendkosten.

Maar als je denkt dat het artikel een gebrek heeft, geef ons dan zo veel mogelijk details over wat het probleem is.

Let erop dat een geretourneerd artikel altijd in goede verpakking moet zijn en dat je een ontvangstbewijs van de verzending moet hebben. Bewaar postontvangstbewijzen, inclusief informatie over verzendkosten en eventuele track-and-trace-nummers.

Klachtenprocedure Als je een klacht wilt indienen met betrekking tot een artikel dat je van ons hebt gekocht, kun je deze klacht indienen bij het Klachtencentrum, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denemarken. Je kunt ook een klacht indienen bij de Klageportalen van Nævnenes Hus.

Het online klachtenportaal van de Europese Commissie kan ook worden gebruikt om een klacht in te dienen. Dit is vooral relevant als je als consument in een ander EU-land woont. Klachten kunnen worden ingediend via http://ec.europa.eu/odr. Als je een klacht indient, moet je ook ons