Privacybeleid

Op deze pagina kun je lezen over ons privacybeleid, dat beschrijft hoe Copenhagen Shoes ("copenhagenshoes.com", "wij", "onze", "ons") informatie over jou verzamelt en verwerkt.

Om te kunnen kopen bij copenhagenshoes.com, moet je ten minste het volgende verstrekken:

Naam Adres E-mailadres Telefoon- / mobielnummer

   Ons privacybeleid geldt zowel voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als voor informatie die we verzamelen via de Copenhagen Shoes-website, copenhagenshoes.com ("de website").

   Copenhagen Shoes is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via de volgende contactgegevens:

   Copenhagen Shoes ApS Lynghøjvej 27 8660 Skanderborg, Denmark CVR: 3546 5502 web@copenhagenshoes.com +45 23 30 23 09

   Hieronder vindt u de persoonsgegevens die we verzamelen. We beschrijven ook het doel van de verzameling en de rechtsgrond voor de verwerking.

   Wanneer u copenhagenshoes.com bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van de website. We registreren bijvoorbeeld het type browser dat u gebruikt, de zoektermen die u gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie en informatie over uw computer.

   De verzameling heeft als enig doel het optimaliseren van de gebruikerservaring en de functies op copenhagenshoes.com, evenals het gebruik van de informatie om onze marketing op verschillende kanalen te richten, zoals Google Adwords. Dit helpt ons om onze gebruikers het meest relevante inhoud aan te bieden. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letter f, van de AVG.

   Wanneer u een product koopt of met ons communiceert via copenhagenshoes.com, verzamelen we de informatie die u zelf verstrekt. Dit kan naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en eventueel retourneert, leveringswensen en informatie over het IP-adres waarvan de bestelling is gedaan zijn.

   Het doel is om de producten te leveren die u hebt besteld en verder onze overeenkomst met u te vervullen, waaronder het beheren van uw rechten om te retourneren en te klagen. Informatie over uw aankopen kunnen we ook verwerken om aan wetgevende vereisten te voldoen, waaronder voor boekhouding en verantwoording. Bij aankopen wordt het IP-adres verzameld met het doel om fraude te voorkomen. De juridische grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b, c en f, van de AVG.

   1. Nieuwsbrieven Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer. Het doel hiervan is om in staat te zijn om u nieuwsbrieven te sturen. De juridische grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

   2. Ontvangers van persoonlijke informatie Informatie over uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en specifieke leveringswensen worden doorgegeven aan de vervoerder die de levering van de aangekochte goederen aan u verzorgt. Bij aankoop van niet-op-voorraad-gehouden goederen kunnen de genoemde informatie worden doorgegeven aan de fabrikant of verkoper van het betreffende product, die in dat geval de levering zal verzorgen.

   Informatie kan worden verstrekt aan externe samenwerkingspartners die de informatie namens ons verwerken. Samenwerkingspartners mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan de uitvoering van de overeenkomst met ons en zijn gehouden aan vertrouwelijkheid met betrekking tot deze informatie.

   1. Uw rechten U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om informatie over de gegevens die we over u hebben geregistreerd, met welk doel, wie ze heeft ontvangen en waar ze vandaan komen.

   Als u dat wilt, sturen we u een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken. U kunt om deze informatie verzoeken door een schriftelijk verzoek te sturen naar bm@copenhagenshoes.com. We kunnen u in dat geval vragen om te documenteren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

   1. Het recht op correctie Onjuiste persoonlijke gegevens corrigeren we voor u. Als u op de hoogte bent van fouten in de gegevens die we over u hebben geregistreerd, neemt u dan contact met ons op per brief, waarna we de gegevens zullen corrigeren.

   2. Het recht op verwijdering Er kunnen gevallen zijn waarin u het recht heeft om al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan door ons te laten verwijderen. Dit is echter niet het geval als uw gegevens voor ons noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

   3. Het recht om de verwerking te beperken tot opslag Er kunnen ook gevallen zijn waarin u het recht heeft om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot alleen opslag. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn.

   4. Het recht op dataportabiliteit In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat het mogelijk maakt om de gegevens over te brengen naar een andere verantwoordelijke voor gegevens.

   5. Dit recht om bezwaar te maken U kunt altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als uw persoonlijke situatie dit vereist, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens.
   6. Uw recht om toestemming in te trekken U kunt altijd uw toestemming intrekken die u ons hebt gegeven voor een bepaald gebruik van persoonsgegevens. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u contact op met ons op bm@copenhagenshoes.com.
   7. Uw recht om een klacht in te dienen U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhagen K over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Een klacht kan onder andere worden ingediend per e-mail dt@datatilsynet.dk of telefoon +45 33 19 32 00.
   8. Verwijdering van persoonsgegevens Informatie die is verzameld in verband met uw aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt verwijderd zodra u uw toestemming voor de nieuwsbrief intrekt, tenzij we een andere grondslag hebben voor het gebruik van de informatie.
   9. Veiligheid We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk of op onrechtmatige wijze worden vernietigd, verloren, gewijzigd of achteruitgaan, of dat ze in handen komen van onbevoegden of misbruikt worden.
   10. Alleen medewerkers die een echt behoefte hebben om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot deze gegevens.Contactgegevens Copenhagen Shoes is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit persoonsgegevensbeleid of gebruik wilt maken van één of meer van uw rechten, neemt u contact op met:

   Copenhagen Shoes ApS

   Lynghøjvej 27

   8660 Skanderborg, Denemarken

   CVR: 3546 5502

   web@copenhagenshoes.com

   +45 23 30 23 09

   1. Wijzigingen in het persoonsgegevensbeleid Indien we wijzigingen aanbrengen in het persoonsgegevensbeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen tijdens uw volgende bezoek aan de website.

   2. Cookies Door gebruik te maken van copenhagenshoes.com, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Het zijn helaas geen cookies die je kunt eten - maar slechts een kleine tekstbestand. Het helpt om ervoor te zorgen dat de functies van de website werken en om het ontwerp en de kwaliteit van de website te optimaliseren. Een cookie is geen programma en bevat geen virus. U kunt uw cookie-instellingen zelf beheren in uw internetbrowser.

   Copenhagenshoes.com bevat cookies van enkele derde partijen:

   Facebook Pixel en Analytics Google Analytics Google Tag Manager Google Ads Cookieinformation Google Search Consol Mailchimp

   Aankopen op copenhagenshoes.com zijn onderworpen aan Deense wetgeving en rechtspraak. Alle geschillen worden beslecht door de Deense rechtbanken.